skarby

Historia jezior Pochodzenie jezior w Polsce Jeziora w Polsce mają różne pochodzenie. Większość z nich powstała w wyniku działalności lodowców podczas ostatniego zlodowacenia. Inne jeziora to dawne kamieniołomy, które po zakończeniu eksploatacji wypełniły się wodą. Są też jeziora polodowcowe, które powstały w wyniku osadnictwa materiału skalnego przez topniejące lody. Najstarsze legendy związane z jeziorami Polskie […]