Żegluga morska


Jedną z charakterystycznych odmian jest żegluga morska. Opiera się ona na realizacji transportów wodnych i przemieszczaniu się pomiędzy rozmaitymi portami ustanowionymi na morzu. Do tego celu służą natomiast mocno wyspecjalizowane statki. Co do rozpiętości tychże modeli statków, warto wspomnieć o statkach pasażerskich, a więc tych, które przewożą ludzi, statkach gazowcach czyli do transportowania gazów różnego typu i na różnorodne postaci.
Do tego dochodzi także wyróżnienie tankowców jakie mają służyć do przewożenia płynnego towaru, w tym na przykład wyrobów z zakresu przemysłu naftowego, a także kontenerowców, jakie odznaczają się przewozem towarów w kontenerach. Masowce natomiast są stworzone po to, aby przewozić w nich towary sypkie. Patrząc natomiast na to, jaki jest konkretnie rejon pływania danych okrętów i łodzi, wydziela się kilka innych typów żeglugi, w tym żeglugę przybrzeżną, krajową, międzynarodową.