Jachting


Mianem jachtingu określa się żeglowanie, w jakim stosowany jest sprzęt w postaci jachtu. Ma to być forma kierowania specyficzną łodzią co opiera się na wykorzystaniu do przemieszczania wiązanki pogrzebowe ochota się siły wiatru. Jest to możliwe poprzez żagle oraz ma się opierać na celach sportowych. Jest też wymiar jachtingu jako sposobu na turystykę czy rekreację. Ogólnie żeglowanie tego typu jest czymś na wzór angielskiego cruisingu.